Busdriver

Videoklipp: 

Att ta buss M2 från norr till söder via 5th Avenue.
Mycket får man se ........